Onlinebeamershop.nl maakt zich sterk om de belasting van het milieu te minimaliseren, door tijdens het inkopen, opslag en gedurende de gehele levenscycles hier aandachtig op te letten.

De volgende punten hanteerd Onlinebeamershop.nl om milieuvriendelijk te werk te gaan:

- Inkopen wordt gebundeld, onnodig transport van fabrikant naar ons magazijn wordt hierdoor geminimaliseerd.

- Milieuvriendelijke verwerking van alle verpakkingsmaterialen, dozen en andere materialen worden hergebruikt of verzameld voor verwerking door een recyclingsbedrijf. Het kan dus goed voorkomen dat als uw bestelling uit meerdere producten bestaat en u dit geleverd krijgt in een hergebruikte doos.

- Wij adviseren het gebruik van energiezuinige projectoren. Projectoren met een hybride lichtbron of energiebeheersysteem hebben voorkeur in onze offertes en adviezen.

- Wij proberen zo veel mogelijk papier loos te werken op kantoor en printen uitsluitend wanneer noodzakelijk. Bestellingen, inkopen, facturen worden alle digitaal afgehandeld.

 

Milieuvriendelijk